Lidgeld

Datum: 1-11-2020

Aansluitingen seizoen 2019 - 2020

Verminderd lidgeld bij wedstrijddeelname!
Om de wedstrijddeelname te stimuleren hanteert Vilvoorde Atletiekclub een systeem waarbij het lidgeld afhankelijk is van het aantal wedstrijden waaraan het lid in het voorbije seizoen heeft deelgenomen. Concreet betekent dit dat voor hernieuwing van lidmaatschap van benjamins, pupillen, miniemen, cadetten en scholieren het lidgeld nog steeds 125€ bedraagt indien zij tijdens het voorbije seizoen 2018-2019 aan 8 wedstrijden (cross, indoor, piste) hebben deelgenomen. Voor de benjamins volstaan 4 wedstrijden. De verantwoordelijke voor het bijhouden van de wedstrijden per atleet is Michel Spreutels, de lijst van het seizoen 2018-2019 is bij hem en in de kantine ter controle beschikbaar.

Voor benjamins die niet deelnamen aan minstens 4 wedstrijden en voor pupillen, miniemen, cadetten en scholieren die niet deelnamen aan minstens 8 wedstrijden tijdens het seizoen 2018-2019, evenals voor nieuw aangesloten atleten uit die leeftijdscategorieën, bedraagt het lidgeld 160€.

Vanaf junior/senior/master geldt het criterium van minimum deelname aan wedstrijden niet en blijft het lidgeld onveranderd op 140€ in geval van een eerste aansluiting en 125€ vanaf het 2de jaar lidmaatschap.
1 training/week voor Kangoeroes Door enerzijds een gebrek aan gekwalificeerde trainers en anderzijds kaderend in de ontwikkeling van de jonge atleet voorzien we voor Kangoeroes (°2013-2014) vanaf dit seizoen één training per week, op woensdag van 18u tot 19u. Zij betalen 140€ voor het hele seizoen.

Verminderde bijdrage voor recreanten
Omdat recreatieve leden (in hoofdzaak joggers en wandelaars) minder nood hebben aan materiaal, accommodatie en gekwalificeerde trainers geldt voor hen een aangepast tarief: 85€ voor een eerste lidmaatschap, 70€ vanaf het 2de jaar. Zij ontvangen geen competitievergunning (startnummer). De recreantenvergunning geldt voor leden vanaf 14 jaar. Een recreant kan mits bijbetaling tijdens het seizoen steeds overstappen naar een competitievergunning.

Gezinskorting Vanaf 3 leden uit hetzelfde gezin wordt een gezinskorting van 50€ toegepast op de totaalsom van de 3 individuele lidmaatschapsbijdragen (zie tabel en voorbeelden). Dit geldt niet voor recreanten! Vanaf het 4de lid uit een zelfde gezin betaal je nog slechts 70€ (eerste aansluiting) of 55€ (in geval van hernieuwing) (Zie meer informatie onderaan)

Aansluiting vanaf 1 mei Atleten die wensen aan te sluiten vanaf 1 mei van het lopend atletiekseizoen betalen slechts 45€. We hopen hiermee sportievelingen aan te trekken uit andere sportclubs (voetbal, basketbal,..) waarvan het seizoen afgelopen is en die ook eens van atletiek willen proeven tijdens de zomer.

Kortingen voor personen met een omniostatuut Personen die beschikken over een omniostatuut (= armoedestatuut, te staven met een vignet van de mutualiteit) kunnen genieten van een korting op het lidgeld: zij betalen slechts 32€ voor het hele sportjaar. Vraag meer info bij clubsecretaris Yvette De Schutter, tijdens de trainingsuren.

Aansluiten bij VAC =
* Sportongevallenverzekering 24u/24u en 7d/7d
* Kwaliteitsvolle begeleiding
* Prima atletiekaccommodatie en aangepast materiaal
* Gezelligheid en samenhorigheid
* Sociaal contact in de kantine
* Een heerlijke douche na de training
* Leuke nevenactiviteiten

Inschrijven kan via het online formulier of in de kantine tijdens de trainingen.

Extra informatie: Hier